Voor wie is grip ondersteuning?

Grip hulp voor volwassenen

Bij ambulante grip voor volwassenen krijg je begeleiding door een vast team. Je ontvangt in je eigen woning intensieve begeleiding en in noodgevallen kun je 24 uur per dag een beroep doen op de begeleiding. Ambulante grip voor wonen kan worden gebruikt om doorstroom richting ambulante grip te versoepelen of preventief om opschaling naar zwaardere hulp te voorkomen.

Grip hulp voor gezinnen

Wanneer de problemen binnen het gezin zo groot zijn dat er een mogelijkheid op uithuisplaatsing bestaat of dat de uithuisplaatsing al heeft plaats gevonden, dan bestaat de mogelijkheid om Grip ondersteuning voor gezinnen in te zetten. Een team professionals brengt de stabiliteit en veiligheid weer terug in een gezin, zodat uithuisplaatsing kan worden voorkomen of eventuele terugplaatsingen hun doorgang kunnen vinden.

Grip hulp voor jongeren

Deze vorm begeleiding is gericht op jongeren tussen de 8 en 23 jaar waarbij sprake is van problemen op verschillende levensgebieden. Bij de jongere kan er sprake zijn van een psychiatrische en/of een lichte verstandelijke beperking, drugs,- of alcoholgebruik en/of kampen met gedrags- of persoonlijkheidsproblematiek. Binnen ambulante grip voor jongeren wordt er een flexibel arrangement gebouwd met dagelijks geplande en ongeplande ondersteuning. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week